Έμπιστη

Transfer

edcmstore
60.99MB
Λήψη
Λήψεις 50k - 250k
Έκδοση 3.5.6 πριν 1 εβδομάδα

Περιγραφή του Transfer

Transfer es la forma más fácil, rápida y segura de manejar tu dinero desde tu móvil. Disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

Envía y recibe dinero de tus amigos al instante.
Envía a números celulares, cuentas, tarjetas bancarias, cuentas CLABE y SPEI.

Paga tus servicios sin salir de casa.
Olvídate de las filas. Para tu comidad, cada vez se integran más servicios a nuestra red de afiliados.

Paga en comercios afiliados.
Sin cargar tarjetas o efectivo.

Retira efectivo sin necesidad de tarjeta.
¿Olvidaste tu tarjeta? No hay problema, sólo necesitas tu celular

Consulta tu saldo y movimientos en tiempo real.
Todos los movimientos que hagas se reflejan en tiempo real, no tienes que esperar al otro día. Además recibe notificaciones de cada transacción que hagas.

Autoriza con tu NIP.
Tu dinero está completamente protegido. Cada transacción necesita de tu NIP, que sólo tú conoces.

¡Siempre es un gusto saber de ti! Si deseas hacer algún comentario o pregunta, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección:

soporteapps@transfer.com

Favor de adjuntar los siguientes datos:
Nombre
Numero Celular
*Pantallas
*Fecha y Hora

* Si se trata de un error en el App
Transfer is the easiest, fastest and safest manage your money from your mobile form. Available 24 hours a day, 365 days a year.

Send and receive money from your friends instantly.
Send cell numbers, accounts, bank cards, accounts and SPEI CLABE.

Pay your services without leaving home.
Forget rows. For your comidad, more and more services to our affiliate network are integrated.

Pay at affiliated stores.
No charge cards or cash.

Withdraw cash without card.
Forgot your card? No problem, you just need your cell

Check your balance and movements in real time.
All you do is reflect movements in real time, you do not have to wait for another day. Also receives notifications of each transaction you make.

Authorize your PIN.
Your money is completely protected. Every transaction needs your PIN, that only you know.

It's always a pleasure to hear from you! If you want to make a comment or question, please email to the following address:

soporteapps@transfer.com
 
Please attach the following information:
First name
Cell phone number
* Screens
*Date and Time
 
* If there is an error in the App

Transfer es la forma más fácil, rápida y segura de manejar tu dinero desde tu móvil. Disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

Envía y recibe dinero de tus amigos al instante.
Envía a números celulares, cuentas, tarjetas bancarias, cuentas CLABE y SPEI.

Paga tus servicios sin salir de casa.
Olvídate de las filas. Para tu comidad, cada vez se integran más servicios a nuestra red de afiliados.

Paga en comercios afiliados.
Sin cargar tarjetas o efectivo.

Retira efectivo sin necesidad de tarjeta.
¿Olvidaste tu tarjeta? No hay problema, sólo necesitas tu celular

Consulta tu saldo y movimientos en tiempo real.
Todos los movimientos que hagas se reflejan en tiempo real, no tienes que esperar al otro día. Además recibe notificaciones de cada transacción que hagas.

Autoriza con tu NIP.
Tu dinero está completamente protegido. Cada transacción necesita de tu NIP, que sólo tú conoces.

¡Siempre es un gusto saber de ti! Si deseas hacer algún comentario o pregunta, envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección:

soporteapps@transfer.com

Favor de adjuntar los siguientes datos:
Nombre
Numero Celular
*Pantallas
*Fecha y Hora

* Si se trata de un error en el App

Δείτε περισσότερα

Αξιολογήσεις χρηστών για Transfer

4
8
5
5
4
0
3
2
2
0
1
1

Αξιολογήσεις για Transfer

Γλώσσα
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για Transfer, κάνετε την αρχή!

Επισήμανση Transfer

Επισήμανση ως: trusted
Λειτουργεί τέλεια 0
Επισήμανση ως: needs licence
Χρειάζεται άδεια 0
Επισήμανση ως: fake
Ψεύτικη εφαρμογή 0
Επισήμανση ως: virus
Ιός 0
Αvatar του store edcmstore
Store edcmstore 3.2k 1.02M

Πληροφορίες APK σχετικά με Transfer

Έκδοση APK 3.5.6
Συμβατότητα Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Προγραμματιστής BANCO AZTECA
Πολιτική απορρήτου http://www.transfer.com/privacidad.html


Λήψη Transfer APK
Λήψη